Οικονομικές Υποχρεώσεις του ΣΤΕΕΕΓΦ
  1. Δαπάνες ελέγχου για την παροχή ή την ανανέωση της  εξουσιοδότησής τους, οι οποίες καταβάλλονται με την υποβολή της σχετικής αίτησης  [1.700€+ΦΠΑ]. 
  2. Κόστος ετήσιας επιτήρησης, το οποίο καταβάλλεται τον πρώτο μήνα κάθε έτους ξεκινώντας από το πρώτο έτος μετά την εξουσιοδότηση και για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη [300€ + ΦΠΑ].

footer logo collectives.gr

© 2015-2020 Ψεκαστικά Μηχανήματα || Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. || Όροι Χρήσης