Αρμοδιότητες ΠΥΑΑΜ

ΠΥΑΑΜ δηλαδή οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων είναι οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων που είναι αρμόδιες για την απογραφή των αγροτικών μηχανημάτων (πρώην ΥΕΒ) είναι αρμόδιες για την καταγραφή των ψεκαστικών, για την εξουσιοδότηση των ΣΤΕΕΕΓΦ (Σταθμών Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων) και την παρακολούθηση της πορείας των επιθεωρήσεων στην περιφερειακή τους ενότητα, με παράλληλη ενημέρωση της κεντρικής υπηρεσίας (ΥΠΑΑΤ) και του Εργαστηρίου Αναφοράς Επιθεωρήσεων.

Αναλυτικότερα:

footer logo collectives.gr

© 2015-2020 Ψεκαστικά Μηχανήματα || Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. || Όροι Χρήσης