Από τη μέχρι σήμερα καταγραφή των ψεκαστικών μηχανημάτων, διαπιστώνεται οτι σπανιότατα υπάρχει και καταγράφεται ο αριθμός σειράς πλαισίου του ψεκαστικού μηχανήματος (ΕΕΓΦ). Για τη σωστή και αξιόπιστη λειτουργία του Μητρώου ΕΕΓΦ, κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης σε κάθε ψεκαστικό.

Αν, δεν έχει χτυπηθεί ο αριθμός σειράς από τον κατασκευαστή του ψεκαστικού, θα πρέπει να χτυπηθεί ένας αριθμός είτε από τους Σταθμούς Επιθεώρησης κατά την πρώτη επιθεώρησή του, είτε από τις Υπηρεσίες ΔΑΟΚ, αν προσέλθει νωρίτερα σε αυτές ο ιδιοκτήτης με τον ΕΕΓΦ.

Η μοναδικότητα του αριθμού σειράς είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να εξασφαλίζεται. Για το λόγο αυτό ορίζουμε την μορφή του αριθμού που θα χτυπάτε ως εξής:

psekastika formula

Όπου,

10000: Πενταψήφιος αύξων αριθμός που αρχίζει από το 10000

  • 1. Αριθμός Μητρώου του Σταθμού: ο μοναδικός τριψήφιος αριθμός που δίνεται από το Εργαστήριο Αναφοράς (ΙΓΕΜΚ) στον ΣΤΕΕΕΓΦ, και αναφέρεται στο Πρακτικό Ελέγχου που χορηγεί το Εργαστήριο Αναφοράς στο Σταθμό. και
  • 2. Αρχικά Περιφερειακής Ενότητας όπως αναφέρονται στο Παράρτημα V, Κεφ. Β' της ΥΑ Ε8 1831/39763/7-4-2015 (ΦΕΚ 671 Β΄).

Παραδείγματα:

  • - Έστω ότι ο Σταθμός με Αριθμό Μητρώου 017, έχει χτυπήσει 3 αριθμούς σειράς σε 3 διαφορετικά μηχανήματα, αυτοί θα πρέπει να έχουν τη μορφή: 10001*017, 10002*017 και 10003*017 αντίστοιχα.
  • - Έστω ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής έχει χτυπήσει 2 αριθμούς σειράς σε 2 διαφορετικά μηχανήματα, αυτοί πρέπει να έχουν τη μορφή:10001*ΧΑΛ και 10002*ΧΑΛ

Τα ψεκαστικά μηχανήματα τα οποία έχουν ήδη χτυπημένο αριθμό σειράς, αυτός παραμένει και καταγράφεται ως έχει.

footer logo collectives.gr

© 2015-2020 Ψεκαστικά Μηχανήματα || Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. || Όροι Χρήσης