ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΣΤΕΕΕΓΦ

Σταθμοί Τεχνικής Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων

(ΣΤΕΕΕΓΦ)

 

 

Δικαιολογητικά:

 1. Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ
 2. Πρακτικό ελέγχου του Εργαστηρίου Αναφοράς 
  όπου αναφέρεται ρητά η καταλληλότητα

 

 

 

 

 

 1 

 Απαιτήσεις για την καταλληλότητα:

 1. Εξοπλισμός: Δυνατότητα σταθερής ή
  κινητής εγκατάστασης με χρήση
  οργάνων και συγκεκριμένου
  υποχρεωτικού εξοπλισμού
  διακριβωμένου από επίσημους
  επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 2. Προσωπικό: Απασχόληση τουλάχιστον ενός ατόμου -
  πτυχιούχου που θα εκτελεί τις επιθεωρήσεις και θα λέγεται
  επιθεωρητής

footer logo collectives.gr

© 2015-2020 Ψεκαστικά Μηχανήματα || Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. || Όροι Χρήσης