Στατιστική μελέτη στην καταγραφή των ψεκαστικών στην Αττική

Το Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων της ΔΑΟΚ Αττικής, παράλληλα με την καταγραφή των ψεκαστικών μηχανημάτων στην περιφέρειά της Αττική πραγματοποίησε έρευνα για την διαπίστωση της λειτουργικής κατάστασης των ψεκαστικών της Περιφέρειάς της, του επιπέδου γνώσεων των χειριστών, τα λαμβανόμενα μέσα για την προστασία των ίδιων και του περιβάλλοντος, προκειμένου να διαμορφωθεί πληρέστερη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τους ψεκασμούς.

Πως έγινε η έρευνα

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, εξήχθησαν με βάση τον επιτόπιο έλεγχο των ψεκαστικών τον οποίον διενήργησαν οι υπάλληλοι και τις απαντήσεις που έδωσαν οι αγρότες ιδιοκτήτες – χειριστές ψεκαστικών, σε μία σειρά ερωτημάτων που εμπεριέχονταν σε σχετικό ερωτηματολόγιο που τους μοιράστηκε κατά την διαδικασία καταγραφής των ψεκαστικών τους.
Με βάση τις παρατηρήσεις από τον επιτόπιο έλεγχο και τις απαντήσεις όσων έλαβαν μέρος στην υπόψη έρευνα, η Υπηρεσία της Αττικής προχώρησε σε στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και σε εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, τα οποία παρατίθενται παρακάτω και θεωρούμε ότι είναι χρήσιμα για όλους όσους ασχολούνται με την επιθεώρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων της χώρας.

footer logo collectives.gr

© 2015-2020 Ψεκαστικά Μηχανήματα || Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. || Όροι Χρήσης