ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ;

Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από εξουσιοδοτημένους Σταθμούς (ΣΤΕΕΕΓΦ), παρουσία του επιθεωρητή, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο ώστε να μην επηρεάζονται οι μετρήσεις από τις καιρικές συνθήκες, αλλά και να μην προκαλείται ρύπανση του περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης παραβρίσκεται και ο ιδιοκτήτης του ψεκαστικού, για να γνωρίζει την κατάσταση του ψεκαστικού του και τις τυχόν διορθώσεις που προτείνονται.

Οι επιθεωρήσεις διενεργούνταισύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 της Υπουργικής Απόφασης pdfΕ8/1831/39763/7-4-2015 (ΑΔΑ:pdfΩΒΩΧ465ΦΘΗ-557 ), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της τροποποιητικής απόφασης pdfΕ8/2010/50687/26-4-2016 

Αναλυτικότερα, έχει εκδοθεί από το Εργαστήριο Αναφοράς το pdfΕγχειρίδιο Επιθεώρησης εν χρήσει εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και κατά την επιθεώρηση συμπληρώνεται το check list του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI ή VII κατά περίπτωση της Υπουργικής Απόφασης pdfΕ8/2010/50687/26-4-2016 

footer logo collectives.gr

© 2015-2020 Ψεκαστικά Μηχανήματα || Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. || Όροι Χρήσης