ΤΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΧΕΙ ΕΝΑΣ ΣΤΕΕΕΓΦ;

Ανανέωση / Άρση της Εξουσιοδότησης ενός ΣΤΕΕΕΓΦ

 Δικαιολογητικά Ανανέωσης

 1. Νέο Πρακτικό ελέγχου του
  Εργαστηρίου Αναφοράς όπου αναφέρεται
  ρητά η καταλληλότητα
 2. Εκπληρωμένες οικονομικές υποχρεώσεις
  του ΣΤΕΕΓΦ (κόστος ετήσιαςεπιτήρησης)
  προς το Εργαστήριο Αναφοράς
  (υποβολή δελτίων παροχής υπηρεσιών
  της τελευταίας πενταετίας)

 

 

 

 

 

 

 2

 Υποχρεώσεις των ΣΤΕΕΓΦ

 1. Λειτουργία κατόπιν εξουσιοδότησης

 2. Ανανέωση της εξουσιοδότησης
  κάθε πενταετία

 3. Διενέργεια επιθεωρήσεων με βάση
  το εγχειρίδιο, με την παρουσία του
  επιθεωρητή και μεριμνώντας ώστε
  να μη μολύνεται ο
  περιβάλλοντας χώρος

 4. Ενημέρωση των ΠΥΑΑΜ για τα
  αποτελέσματα των επιθεωρήσεων

 5. Διάθεση στοιχείων στις ΠΥΑΑΜ
  και στο Εργαστήριο Αναφοράς
  εφόσον και όποτε ζητηθούν

 6. Καταβολή των οικονομικών τους
  υποχρεώσεων προς το
  Εργαστήριο Αναφοράς

footer logo collectives.gr

© 2015-2020 Ψεκαστικά Μηχανήματα || Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. || Όροι Χρήσης