Η έρευνα που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας σχετικά με τις διατάξεις ψεκασμού στην Περιφέρειά μας, κατέδειξε ότι υπάρχει μεγάλο κενό γνώσεων των χειριστών ψεκαστικών γύρω από την ανθρώπινη ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την τεχνική των ψεκασμών.

Η άγνοια των γεωργών και ο λανθασμένος τρόπος λειτουργίας του ψεκαστικού μηχανήματος, πέρα από την μη ορθολογική αξιοποίηση μηχανημάτων και την πρόκληση πολλές φορές πρόωρων φθορών και ζημιών, οδηγεί σε αναποτελεσματικούς ψεκασμούς που πέραν των άλλων επιβαρύνουν ανεπανόρθωτα το είδη επιβαρυμένο περιβάλλον της Αττικής.

Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στο γεγονός ότι οι ψεκασμοί τις περισσότερες φορές διεξάγονται από τους αλλοδαπούς εργάτες που απασχολεί η γεωργική εκμετάλλευση και όχι από τον κάτοχο του ψεκαστικού μηχανήματος. Κάποιοι κάτοχοι, δεν λαμβάνουν μέτρα προστασίας γιατί ψεκάζει άλλος, ενώ άλλοι διαμαρτύρονταν καθώς, παρότι διαθέτουν στους αλλοδαπούς μάσκες, γάντια, φόρμες, αυτοί δεν τα χρησιμοποιούν.

Τα περισσότερα ψεκαστικά που ελέγχθηκαν είναι παλιά, και σε μέτρια λειτουργική κατάσταση. Παρατηρήσαμε ότι είναι ελλιπώς συντηρημένα και αρρύθμιστα όχι λόγω αμέλειας των χειριστών που αντιλαμβάνονται τα οφέλη από λειτουργικά ψεκαστικά αλλά κυρίως λόγω έλλειψης γνώσης των σημείων ελέγχων και των σωστών ρυθμίσεων.

Οι αγρότες είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν τις βελτιώσεις που θα τους προταθούν αντιλαμβανόμενοι ότι αυτό θα έχει μόνο θετικά αποτελέσματα. Ζητούν τη συνδρομή της πολιτείας σε θέματα τεχνογνωσίας επί των διατάξεων ψεκασμού, χωρίς όμως να επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστος τη χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Μας τόνισαν ότι θα ήταν εγκληματικό να γίνουν παρεμβάσεις που δεν θα λύνουν τα προβλήματα και θα έχουν μόνο εισπρακτικό χαρακτήρα.

footer logo collectives.gr

© 2015-2020 Ψεκαστικά Μηχανήματα || Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. || Όροι Χρήσης