Οι ΠΥΑΑΜ συνεργάζονται άμεσα με το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων και αποστέλλουν όποτε ζητηθεί το επικαιροποιημένο μητρώο ψεκαστικών, και άμεσα αντίγραφο κάθε εξουσιοδότησης ΣΤΕΕΕΓΦ που χορηγούν.

Συνεργάζονται με την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ και την ενημερώνουν σε τακτά διαστήματα ή όποτε ζητηθεί, για τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και το επικαιροποιημένο Μητρώο ψεκαστικών, ώστε το ΥΠΑΑΤ να μπορεί να προβεί σε εκείνες τις ενέργειες που κρίνει απαραίτητες για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος επιθεώρησης (άρθρ. 22, pdfν. 4036/2012).

Ενημερώνουν την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ, σε κάθε περίπτωση που εντοπίσουν χρήση ψεκαστικών τα οποία χρησιμοποιούνται χωρίς να έχουν εφοδιαστεί με sticker επιτυχημένης επιθεώρησης, προκειμένου να επιβληθούν οι κυρώσεις του άρθρου 45 του ν.4036/2012.

Επίσης οι ΠΥΑΑΜ εκτιμούν αν υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, από τη χρήση εξοπλισμών που βρίσκονται στο έδαφός της και οι οποίοι σε πρώτη φάση έχουν εξαιρεθεί από τις επιθεωρήσεις (π.χ. επινώτιοι ψεκαστήρες). Σε τέτοια περίπτωση εισηγούνται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ, για να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική επιθεώρηση αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας.

footer logo collectives.gr

© 2015-2020 Ψεκαστικά Μηχανήματα || Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. || Όροι Χρήσης