Για να ενταχθεί ένας ΣΤΕΕΕΓΦ στο εθνικό σύστημα τακτικών επιθεωρήσεων των εν χρήσει ψεκαστικών μηχανημάτων, πρέπει να εφοδιαστεί με εξουσιοδότηση από την ΠΥΑΑΜ της περιφερειακής ενότητας που έχει την έδρα του. Η εξουσιοδότηση έχει πενταετή διάρκεια και  δίνει τη δυνατότητα δραστηριοποίησης του ΣΤΕΕΓΦ σε όλη τη χώρα.

Εκδίδεται από τον προϊστάμενο της ΠΥΑΑΜ, με προσκόμιση επικυρωμένου φωτοαντιγράφου έναρξης επιτηδεύματος από τη ΔΟΥ, καθώς και του  πρακτικού ελέγχου του Εργαστηρίου Αναφοράς Επιθεωρήσεων, εφόσον σε αυτό αναφέρεται ως πόρισμα η καταλληλότητα του ΣΤΕΕΕΓΦ.

Η εξουσιοδότηση Ανακαλείται από την ΠΥΑΑΜ αν διαπιστωθεί είτε από ΠΥΑΑΜ είτε από το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων (ΙΓΕΜΚ) ότι ο Σταθμός Επιθεώρησης (ΣΤΕΕΕΓΦ) δεν εκτελεί σωστά τις επιθεωρήσεις και δε συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση των Επιθεωρήσεων (pdfΦΕΚ 671/ Β/ 2015)

footer logo collectives.gr

© 2015-2020 Ψεκαστικά Μηχανήματα || Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. || Όροι Χρήσης