Οι ΠΥΑΑΜ είναι αρμόδιες για τη διατήρηση Μητρώου ψεκαστικών (ΜΕΕΓΦ- Μητρώο Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων), στο οποίο καταγράφονται όλα τα ψεκαστικά που βρίσκονται στα χέρια των αγροτών,  καθώς και κάθε εν χρήσει ΕΕΓΦ που μεταβιβάζεται, με προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών).

Η καταγραφή των ψεκαστικών γίνεται με συμπλήρωση του εντύπου καταγραφής (Παράρτημα Ι, ΦΕΚ 671/Β/2015) που επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Εφόσον αποσταλλεί ταχυδρομικά στην ΠΥΑΑΜ πρέπει να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής. Εφόσον υπογραφεί και παραδοθεί αυτοπροσώπως στην ΠΥΑΑΜ δεν χρειάζεται γνήσιο της υπογραφής. 

Σε λίγο διάστημα θα γίνει διαθέσιμη Ψηφιακή Εφαρμογή, που θα εξυπηρετεί το σύστημα Επιθεώρησης των ψεκαστικών. Τότε η καταγραφή του εξοπλισμού θα γίνεται μέσω αυτής, χωρίς έντυπο υλικό.

Το Μητρώο είναι ένα αρχείο δυναμικό, δηλαδή ενημερώνεται συνεχώς, για κατοχή ψεκαστικών,  για αλλαγές ιδιοκτησίας ψεκαστικών, για την κατάταξή τους σε κατηγορία μετά από Επιθεώρηση, για τον εφοδιασμό τους με sticker, για την υποχρέωση επόμενης επιθεώρησης κλπ.

 

footer logo collectives.gr

© 2015-2020 Ψεκαστικά Μηχανήματα || Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. || Όροι Χρήσης