ΠΡΙΝ ΠΡΟΣΕΛΘΩ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Πριν την επιθεώρηση θα πρέπει να έχω προσέξει τα ακόλουθα σημεία:

1. Καταγράφω τα ψεκαστικά μου, αν δεν το έχω ήδη κάνει. Αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων είναι η Περιφερειακή Υπηρεσία Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων (ΠΥΑΑΜ) της ΔΑΟΚ. Συμπληρώνω, υπογράφω και καταθέτω εκεί ένα απογραφικό δελτίο για τα ψεκαστικά που χρησιμοποιώ στις καλλιέργειές μου.

Το απογραφικό δελτίο το προμηθεύομαι από την ΠΥΑΑΜ και έχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Γι' αυτό αν το αποστείλω ταχυδρομικά φροντίζω να υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι κάτοχοι ψεκαστικών, καθιερώθηκε ειδικό πεδίο στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν έχει δηλωθεί εκεί ο εξοπλισμός, αποστέλλεται υπηρεσιακά στην ΠΥΑΑΜ και δεν χρειάζεται επιπλέον δήλωση.

2. Επικοινωνώ με έναν ΣΤΕΕΕΓΦ της επιλογής μου, για να συμφωνήσουμε τον χρόνο, τον τόπο της επιθεώρησης, καθώς και το κόστος αυτής. Όλοι οι ΣΤΕΕΕΓΦ που έχουν εξουσιοδοτηθεί βρίσκονται ανηρτημένοι στον χάρτη, με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

3. Πλένω εσωτερικά και εξωτερικά το ψεκαστικό ώστε να προσέλθει για επιθεώρηση καθαρό και να μη δημιουργήσει προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Κατά τη διάρκεια του πλυσίματος προσέχω να μη δημιουργήσω σημειακή ρύπανση και ιδιαίτερα σε ευαίσθητες περιοχές.

 

image 01 before inspection

image 02 before inspection

 

 

 

footer logo collectives.gr

© 2015-2020 Ψεκαστικά Μηχανήματα || Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. || Όροι Χρήσης