ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Τι είναι η Επιθεώρηση Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων

Πρόκειται για τον έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης που έχουν, τα ήδη χρησιμοποιούμενα από τους αγρότες ψεκαστικά.

Η επιθεώρηση των εν χρήσει ψεκαστικών, είναι τακτική, δηλαδή επαναλαμβάνεται μία φορά μέχρι το Νοέμβριο του 2016, μία φορά μέχρι το 2020 και μετά κάθε τριετία.

Ποιοι εμπλέκονται στην επιθεώρηση

Αν και η επιθεώρηση γίνεται από ιδιωτικούς Σταθμούς που ονομάζονται ΣΤΕΕΕΓΦ, ενημερώνεται και η τοπική υπηρεσία (ΠΥΑΑΜ) της ΔΑΟΚ, καθώς είναι υποχρεωτικό να επιθεωρηθούν όλα τα εν χρήσει ψεκαστικά της χώρας.

footer logo collectives.gr

© 2015-2020 Ψεκαστικά Μηχανήματα || Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. || Όροι Χρήσης