ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Βαθμονόμηση, είναι η διαδικασία κατά την οποία υπολογίζεται με ακρίβεια  η πραγματική ποσότητα του φαρμάκου που θα εφαρμοστεί στην καλλιέργεια- στόχο. Κατά τη βαθμονόμηση ρυθμίζεται  και προσαρμόζεται το ψεκαστικό σε δεδομένη καλλιέργεια. Ακόμα και ένα καινούργιο ή μόλις επιθεωρημένο ψεκαστικό δεν μπορεί να κάνει αποτελεσματικό ψεκασμό χωρίς βαθμονόμηση.

Ποιος κάνει τη βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση διενεργείται από τον χρήστη του ψεκαστικού μηχανήματος, σε αντίθεση με την τακτική επιθεώρηση του ψεκαστικού που γίνεται από εξουσιοδοτημένο σταθμό. Βαθμονόμηση και Επιθεώρηση, αποτελούν τα δύο βασικά βήματα  για έναν πετυχημένο ψεκασμό.

Για τη βαθμονόμηση λαμβάνονται υπόψη η ταχύτητα του ελκυστήρα, η πίεση ψεκασμού, το ύψος ψεκασμού, η παροχή των ακροφυσίων και η προτεινόμενη αραίωση του φαρμάκου.

Κάθε πότε γίνεται βαθμονόμηση

   Η βαθμονόμηση του ψεκαστικού μηχανήματος είναι αναγκαία όταν:

  • - το ψεκαστικό είναι καινούριο
  • - πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου
  • - μετά από μια εβδομάδα χειρισμού κάτω από τις ίδιες συνθήκες και
  • - κάθε φορά που αλλάζουν τα ακροφύσια, το φάρμακο, η ταχύτητα του ελκυστήρα, η πίεση ψεκασμού ή οποιοδήποτε στοιχείο ή προδιαγραφές του εξοπλισμού, ώστε το ψεκαστικό να αποδίδει το φάρμακο στην καλλιέργεια στόχο, με ομοιόμορφο τρόπο, ακριβώς στην ποσότητα που απαιτείται.

Κάθε φορά που ένας ψεκαστήρας βαθμονομείται δημιουργούνται αρχεία τα οποία μπορούμε να κρατάμε για μελλοντική χρήση σε πανομοιότυπες συνθήκες.

footer logo collectives.gr

© 2015-2020 Ψεκαστικά Μηχανήματα || Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. || Όροι Χρήσης