Από τη μέχρι σήμερα καταγραφή των ψεκαστικών μηχανημάτων, διαπιστώνεται οτι σπανιότατα υπάρχει και καταγράφεται ο αριθμός σειράς πλαισίου του ψεκαστικού μηχανήματος (ΕΕΓΦ). Για τη σωστή και αξιόπιστη λειτουργία του Μητρώου ΕΕΓΦ, κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης σε κάθε ψεκαστικό.

Αν, δεν έχει χτυπηθεί ο αριθμός σειράς από τον κατασκευαστή του ψεκαστικού, θα πρέπει να χτυπηθεί ένας αριθμός είτε από τους Σταθμούς Επιθεώρησης κατά την πρώτη επιθεώρησή του, είτε από τις Υπηρεσίες ΔΑΟΚ, αν προσέλθει νωρίτερα σε αυτές ο ιδιοκτήτης με τον ΕΕΓΦ.

Η μοναδικότητα του αριθμού σειράς είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να εξασφαλίζεται. Για το λόγο αυτό ορίζουμε την μορφή του αριθμού που θα χτυπάτε ως εξής:

psekastika formula

Όπου,

10000: Πενταψήφιος αύξων αριθμός που αρχίζει από το 10000

Παραδείγματα:

Τα ψεκαστικά μηχανήματα τα οποία έχουν ήδη χτυπημένο αριθμό σειράς, αυτός παραμένει και καταγράφεται ως έχει.